Het ontwerp van de V-Max is gedateerd, en dat is iets wat onder andere te merken is aan de voorvork. Op de V-Max wordt gebruik gemaakt van een conventioneel demperstangontwerp voor demping waarbij de enige mogelijkheid tot afstellen olie met een andere viscositeit is. Het aanpassen van de viscositeit heeft op zijn beurt directe gevolgen voor alle eigenschappen van de veer. Snel inveren, langzaam inveren, langzaam uitveren en snel uitveren worden in een keer allemaal aangepast. Hoe dit komt wordt hieronder uitgelegd.

Wanneer de vloeistofsnelheid door een vast gat een bepaald punt bereikt, neemt de weerstand tegen nog grotere stroomsnelheden dramatisch toe. Het resultaat is een vork die gemakkelijk kan inveren op kleine hobbels en tijdens hard remmen (omdat compressiedemping bij lage snelheid licht is), maar voor een schokkende rit zorgt over grote hobbels en abrupte obstakels (omdat de compressiedemping met hoge snelheid eigenlijk te zwaar is waardoor de veer te langzaam inveert). Met moderne dempers kan je zo`n beetje alles instellen van snel inveren en langzaam inveren tot snel uitveren en langzaam uitveren. Op die manier kan je de vering afstellen op een kleine kuil of hobbel in de weg maar ook op het gedrag tijdens het remmen.

De meeste van deze moderne vorvorken maken gebruik van zogenaamde patroondempers. Deze dempers bestaan uit een aantal openingen van verschillende diameter bedekt met dunne veerstalen vulplaten. Sommige van deze openingen regelen de compressiedemping (inveren), andere regelen de rebound (uitveren). Sommige shims hebben invloed op compressie of rebound bij lage snelheid, andere op hoge snelheid. Door het aantal en/of de dikte van de shims te veranderen kunnen de eerdergenoemde eigenschappen afzonderlijk en onafhankelijk tot in een zeer fijne mate worden afgesteld. Vaak is deze demping af te stellen bovenop de kroonplaat voor inveren en onderaan de voorvork voor uitveren.

Om de voorvork van de Vmax toch een beetje te laten lijken op een moderne voorvork is het mogelijk om emulators te plaatsen. Deze worden door Race Tech gemaakt en worden in de originele vorken geplaatst. Tijdens de installatie worden de gaten van de originele demperstang groter geboord zodat deze niet meer dempt en nemen de emulatoren die taak op zich. De emulatoren maken het mogelijk om zowel langzaam als snel inveren apart in te stellen. Dit werkt doordat er een aantal kleine gaten aanwezig zijn die onder lage druk (langzaam inveren) olie doorlaten. Bij een grote hobbel wordt er grote druk uitgeoefend op een klep die wordt dichtgehouden door een veer. Zodra deze klep opengaat wordt de vloeistof door grotere gaten doorgelaten waardoor de voorvork sneller kan inveren. Voor uitveren blijft het bij 1 afstelmogelijkheid. Hieronder wordt de schematische werking van de emulatoren afgebeeld.

Installatie neemt zo`n 2 uur in beslag, zie hier mijn demperstangen waarbij je bij de linker kunt zien dat er extra gaten zijn geboord. Mocht een dikke USD voorvork niet in het budget zitten zijn emulatoren zeker een alternatief. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op ons forum!

479