Beste clubleden,

Zoals waarschijnlijk al verwacht, gaat het ons binnen de regels van de Covid-19 maatregelen, niet lukken om binnen een redelijke termijn een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden waar we allemaal bij aanwezig kunnen zijn. Dit is in het clubblad nummer 1 van 2021 ter sprake gekomen.

We hebben daarom besloten om deze ALV dit jaar middels digitale www.ONLINE-ALV.nl vergadering te beleggen en wel op zondag 6 juni 2021 om 10.30 uur. U krijgt van ons enkele dagen daarvoor een mail toegestuurd met daarin een link die u kunt aanklikken. De wijze van vergaderen zal in het openingswoord uitgelegd worden. Voor deelname aan de online-ALV is het van belang dat jullie e-mailadres en mobiel telefoonnummer bij ons bekend en up-to-date is.

Agenda vergadering zondag 6 juni 2021 om 10.30 uur:

1. Opening met uitleg van werkwijze online-ALV vergadering.

2. Bestuursaangelegenheden. Wil blijft als bestuurslid, Bert Mohr en Rudie Straatsma hebben zich aangemeld als nieuwe bestuursleden. Voorstel van het bestuur is om het bestuur met deze 2 personen uit te breiden. Stemmen voor deze 3 bestuursleden via ALV online. Als er nog meer gegadigden zijn voor een bestuursfunctie kunnen die zich opgeven voor 1 juni 2021 bij de voorzitter. Het bestuur heeft voornemens het huidige bestuur uit te breiden met tenminste 2 leden tov het zittende bestuur.

3. Financiën verantwoording 2020 en begroting 2021. Voorstel contributieverhoging voor 2022. Verklaring van kascontrolecommissie. Stemming betreffende contributieverhoging middels ALV online.

4. Activiteiten uitleg en uitvoering daarvan. V-Max treffen 2022 in Nederland, Tourritten- commissie, jaarlijks terug kerende feestavond, sleutelavond of dag.

5. Clubritten 2021 kalender en andere (onder voorbehoud) activiteiten voor 2021.

6. Clubblad, Website en forum mededelingen door Mario en Remco.

7. Vragen die middels de chat gesteld zijn door de leden worden in het clubblad in het verslag van deze vergadering beantwoord.

8. Sluiting vergadering.

Eind juni komt het clubblad Max-Magazine nummer 2 uit en we zullen proberen om daarin het verslag van deze vergadering te plaatsen.

Hopelijk tot 6 juni,

Het bestuur van de V-Max Club HOLLAND.
Secretaris@VmaxClubHolland.nl

50